Poloviční a dvojitá lana

Poloviční lana, lezeckou hantýrkou "půlky", a dvojitá lana, tedy "dvojčata", jsou nejvhodnějšími kandidáty na jištění v horských lezeckých oblastech, kde jsou cesty vícedélkové.

Poloviční lana jsou označována symbolem 1/2 v kroužku a jejich průměr bývá cca 7,5-9 mm. Při postupovém jištění jsou lana zakládána střídavě, což zajišťuje větší bezpečnost zvláště v klikatých cestách. Levé lano se pak cvaká do levého jištění, pravé do pravého. Lana se nesmí křížit, aby nedošlo k jejich přepálení. Další obrovskou výhodou používání půlek je možnost jištění dvou druholezců zároveň (při použití vhodného jistítka). Lana mívají dost rozdílné barvy, aby nedošlo k jejich záměně při cvakání jištění. A při jištění dvou druholezců pak ze skal slyšíte jen "Dober modré!" a "Teď zase dober žluté!", případně "Ne červené, zelené teď dobírej!"...

Dvojitá lana mají značku dvou spojených prstýnků v kroužku a mívají průměr okolo 8 mm. Používají se pouze ve dvojici, pokaždé se tedy cvakají oba prameny do jednoho jištění.